เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางเปาเหนือ และบ้านห้วยน้ำขาว

เปิดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย และ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ โดย พัฒนาการอำเภออมก๋อย  วันที่ 13-14 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ สวนส่งเสริมสุขภาพริมน้ำแม่ต๋อม เทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้เกิดกำลังซื้อสินค้าในชุมชน เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นเพื่อการพลิกโฉม OTOP เพื่อผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชนสู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายตัวภายในชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุขในบ้านเกิด

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย และบ้าน ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง ซึ่งต่างมีความโดดเด่นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีชิวิต มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในชุมชนของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคง ยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้ตั้งไว้

 

กำหนดการของการจัดงานเริ่มในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ได้แก่ การแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีอำเภออมก๋อย  การแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนาที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งการจัดประกวด “แม่เฮือนงามอมก๋อย”  ตามแนวคิดแม่เฮือนงามด้วยชุดผ้าฝ้ายอมก๋อย ที่มีความรักในท้องถิ่นและพร้อมที่จะเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาของชาวอมก๋อย โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภออมก๋อย  นายศิวะ ธมิกานนท์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย และ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น