“แอ่วม่วนโดนใจ๋” นั่งรถไฟเชียงใหม่ vs ลำปาง

                    แอ่วดีReview ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนาโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยมีจุดเริ่มต้นการเดินทาง ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ผ่านเมืองลำพูน โดยมีจุดหมายปลายทางคือจังหวัดลำปาง

“ลำปาง” เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ในยุคสมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี)  ได้มีการพูดถึงเมืองลำปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากตำนานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากตำนานจามเทวี ชินกาลมาลีปกรณ์ ตำนานมูลศาสนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเจ้าเจ็ดตน พงศาวดารโยนก ในอดีตชาวเมืองใกล้เคียงมักเรียกขานชาวลำปางว่า  “จาวละกอน” ซึ่งหมายถึง ชาวนคร คำว่า ละกอน มีชื่อทางภาษาบาลีเรียกว่า “เขลางค์ ” เป็นเมืองโบราณรูปหอยสังข์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง อยู่ในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลังจากนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์ สองข้างทางของชนบทเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ไปจนถึงเมืองลำปาง พร้อมกับฟังเสียงเพลงบรรเลงเพราะๆบนรถไฟและกล่องอาหารเช้าอย่างแซนวิชไส้อั่วที่ช่วยเพิ่มพลังในยามเช้า ก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟลำปาง เมื่อมาเยือนถึงถิ่นจะไม่นั่งรถม้าก็คงเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดลำปาง การนั่งรถม้าชมวิวเมือง ก็ให้มุมมองที่แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจไม่น้อย

สถานีแรกที่เราจะแวะกันนั่นก็คือ “บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์” ตำนานของบริษัทค้าไม้แห่งนครลำปาง บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนหลังงามนี้เป็นของบุตรชายของแอนนา เลียวโนเวนส์ ครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลุยส์ได้เริ่มเข้าสู่วงการค้าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2442 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัท บริติชบอร์เนียว ต่อมาก็ได้ลาออกเพื่อเปิดบริษัทค้าขายทั่วไปในเมืองเชียงใหม่ ต่อมาได้ย้ายมาทำกิจการยังเมืองลำปาง พร้อมทั้งได้รับสัมปทานป่าไม้ด้วย บ้านหลังนี้จึงถือได้ว่าเป็นทั้งที่พำนักและอาคารสำนักงานของหลุยส์

ปัจจุบันบ้านหลังนี้อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารได้บริเวณชั้นล่าง ภายในอาคารเป็นแกลลอรี่ จัดแสดงภาพถ่ายโบราณที่น่าสนใจ ถือเป็นสถานที่น่าแวะชมแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง

สถานีต่อมาที่เราได้มีโอกาสเข้าชมอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือ มิวเซียมลำปาง ที่ตัวอาคารมีสีสันสดใสสีเหลืองสด ตั้งเด่นเป็นสง่าให้เห็นมาแต่ไกล ภายในอาคารแบ่งโซนจัดห้องนิทรรศการ 16 ห้อง ชั้นล่างเป็นนิทรรศการหมุนเวียน และ ห้องสมุด ชั้นบนมีเรื่องราวความเป็นมาของเมืองลำปาง ห้องจำลองการนั่งรถม้า “รถม้าพาม่วน” และมุมถ่ายภาพสวยๆอย่างห้อง “รางเหล็กข้ามเวลา” นี่ก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่จะทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจเมืองลำปางมากยิ่งขึ้น

สถานีสุดท้ายก่อนกลับก็จะเป็นการเที่ยวชมผลิตภัณฑ์ของดีเมืองลำปาง อย่างถ้วยโถโอชามเซรามิก ที่มีลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใครของร้าน “อินทราเอาท์เลท” ที่มีสินค้าให้เลือกเป็นของฝากมากมาย จบทริปแบบได้ความประทับใจเที่ยวแบบเบาๆ แล้วจะกลับมาใหม่อีกครั้งนะเมืองลำปาง