Unseen in ดอยผาเวียง เปิดตำนานอารยธรรมโบราณใจกลางป่าลึก

ตามรอยนักโบราณคดี..เยือนแหล่งชุมชนโบราณห้วยวัด ชมวิวดอยผาเวียง คลายร้อนกับน้ำออกฮู(รู) น้ำแร่บริสุทธิ์จากหุบเขา ผจญภัยในถ้ำที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจ พร้อมกับตามหาต้นลำไยยักษ์อายุหลายร้อยปี 

Read more

แอ่วเมืองป้าว(พร้าว) หนาวนี้ก็ฟินนะ!!

แอ่วดีReview ได้มีโอกาสตามทริปไปกับ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุง บูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ของบ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ …

Read more

ท่องเที่ยววิถีชุมชน อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น @ดอยสะเก็ด

แอ่วดีReview ได้มีโอกาสตามทริปไปกับ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุง บูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ทริปนี้มีทั้งความสนุก ได้ความรู้ และทำให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดินเกิด ซึ่งมีดีไม่แพ้ใคร ไปเที่ยวกันไหม!! เที่ยวเมืองไทยไม่ไป ไม่รู้(นะ)…

Read more

ตามรอยหมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แอ่วดีรีวิว ได้มีโอกาสเดินทางร่วมทริปภายใต้โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคุณค่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่คนในชุมชน…

Read more

ท่องเที่ยวชุมชน 4 จังหวัดวิถีคนใต้

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย “ท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนใต้”  ใน  จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง…

Read more