ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ บ้านโป่งกวาว

บ้านโป่งกวาว เชื่อว่าอาจมีอีกหลายคน ที่ยังไม่รู้เรื่องราวของที่นี่ บ้านโป่งกวาว ตามลุงนาวา ไปสัมผัสกับธรรมชาติที่หาชมได้อยากที่หมู่บ้านปากปิดเเห่งนี้…

Read more

บ้านโป่งกวาว เมืองลับแลแห่ง สะเมิงเหนือ

ท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ ณ บ้านโป่งกวาว สัมผัส ธรรมชาติ วัฒนธรรมที่ดีงามและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนของคนในชุมชน…

Read more