ท่องเที่ยวชุมชน 4 จังหวัดวิถีคนใต้

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย “ท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนใต้”  ใน  จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง…

Read more